Consulting BHP

Dla klientów chcących skorzystać z naszej oferty mamy do zaoferowania szeroki wachlarz usług w zakresie BHP. Wykonujemy wszystkie obowiązki, które na służbę BHP nakłada Kodeks Pracy.

 

To tylko niektóre z nich:

 

 • nadzór BHP na budowach w Polsce i zagranicą (min. Niemcy, Holandia, Wielka Brytania)
 • prowadzimy doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad BHP
 • przeprowadzamy systematyczne kontrole warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP oraz na bieżąco informujemy zleceniodawcę o stwierdzonych brakach i zagrożeniach, co skutkuje propozycją nowego rozwiązania mające na celu usunięcie nieprawidłowości
 • sporządzamy okresowe analizy stanu BHP
 • przeprowadzamy obowiązkowe szkolenia wstępne ogólne i okresowe z zakresu BHP
 • sporządzamy oceny ryzyka zawodowego
 • dobieramy najwłaściwsze środki ochrony zbiorowej i indywidualnej
 • sporządzamy dokumentacje powypadkową
 • prowadzimy rejestry, kompletujemy i przechowujemy dokumenty dotyczące wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowujemy wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
 • ergonomia -sporządzamy wnioski i zalecenia dotyczące zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy
 • bierzemy czynny udział w opracowywaniu i opiniowaniu zakładowych regulaminów, instrukcji ogólnych, instrukcje stanowiskowych oraz wewnętrznych zarządzeń dotyczących BHP
 • doradzamy jak organizować prace na stanowiskach, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe
 • współpracujemy z laboratoriami upoważnionymi do dokonywania badań i pomiarów czynników stanu środowiska naturalnego, czynników szkodliwych dla zdrowia , warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy – korzystne rabaty lojalnościowe
 • pomiary hałasu na stanowiskach pracy,
 • pomiary natężenia i równomierności oświetlenia,
 • pomiary zapylenia, stężeń metali oraz innych substancji chemicznych na stanowiskach pracy,
 • uczestniczymy w kontrolach przeprowadzanych przez Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną i Państwową Straż Pożarną oraz innymi organami nadzoru nad bezpieczeństwem pracy na zasadzie współudziału w kontroli z klientem.
 • przeprowadzamy przeglądy sprzętu gaśniczego, instalacji hydrantów.
 • sporządzamy instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, oceny zagrożenia przed wybuchem, scenariusze pożarowe, plany ewakuacji,
 • przeprowadzamy próbne ewakuacje.
Oferujemy również profesjonalne przygotowanie i wdrożenie następujących systemów jakości i kontroli:
 • SCC */**/Petro
 • PN-N / OHSAS 18001 System zarządzania BHP,
 • PN-EN ISO 9001 - System zarządzania jakością,
 • HACCP System analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli,
 • PN-EN ISO 3834 - Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych (System zarządzania jakością w spawalnictwie)
 • EN 15085 - Kolejnictwo - Spawanie pojazdów szynowych i części pojazdów szynowych.
 • PN-EN 1090 - Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych (Zakładowa Kontrola Produkcji - ZKP)
 • PN-EN 13108-21 - Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania (ZKP)
 • Zakładowa Kontrola Produkcji według wymagań określonych w Aprobatach technicznych IBDiM
 • Dyrektywa 97/23/WE - Urządzenia ciśnieniowe.
 • DIN 18800-7 - Budowle stalowe. Wykonawstwo i kwalifikacje wykonawcy.
 • PN-B-06200 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru,
 • PN-M-69009 - Spawalnictwo. Zakłady stosujące procesy spawalnicze. Podział,

 

Usługi świadczymy na terenie kraju i poza granicami w języku polskim i angielskim.

Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami bądź potrzebujesz więcej szczegółów, wypełnij formularz kontaktowy lub zadzwoń.

Trwa ładowanie strony...

Facebook