Jednodniowe szkolenia UK

Pozostałe jednio dniowe szkolenia przeznaczone na rynek Wielkiej Brytanii

Abrasive Wheels - używanie tarczy ściernych, szkolenie na szlifierki, frezarki itp.

Manual Handling- transport ręczny- prawidłowe podnoszenie / przenoszenie przedmiotów,

• Safe use of Hand Power tools - bezpieczne użytkowanie elektronarzędzi ręcznych,

• Confined Space - szkolenia na pracę w obiektach zamkniętych

• Asbestos Awareness - praca przy azbeście,

• Control of Substanes Hazardous to Health Awareness COSHH - kontrola substancji niebezpieznych dla zdrowia,

• Work at height - prace na wysokości,

• Electrical Safety Awareness - praca z urządzeniami elektrycznymi,

• Fire Awareness - szkolenia ppoż.,

• Fire Marshall / Warden Training - szkolenie ewakuacyjne ppoż. / strażnik pożaru,

• Workplace Fire Risk Assessment - ocena ryzyka ppoż. w miejscu pracy,

• Use of Fire Fighting Equipment - używanie sprzętu gaśniczego,

• Permit and Safe Systems of Work - pozwolenia na prace, bezpieczne systemy pracy,

• Audit and inspection methodology - metodologia audytu i kontroli,

• Risk Assessment for Supervisors and Managers - ocena ryzyka zawodowego, szkolenie dla nadzoru,

• Hand Arm Vibration - wibracje,

• Hot work - prace gorące,

• Noise - praca w hałasie,

• Stress - stres w pracy,

• Safe use, Maintenance and Storage of PPE - bezpieczne użytkowanie, konserwacja i przechowywanie środków ochrony indywidualnej,

• Safe use, Maintenance and Storage of RPE including Face fit testing - bezpieczne użytkowanie, konserwacja i przechowywanie sprzętu ochrony dróg oddechowych, w tym testowanie dopasowanie do twarzy,

• Safe use of compressed gases and transportable gas receptacles - bezpieczne stosowanie sprężonych gazów i przewoźnych zbiorników gazowych,

• DSE and Workstation assessment - praca z urządzeniami posiadającymi monitory,

• CDM awareness and roles - Construction, Design and Management - rola i zagrożenia,

 

• Accident investigation - postępowanie powypadkowe,

Trwa ładowanie strony...

Facebook