Złóż zamówienie

Szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Jest to szkolenie obowiązkowe, wymagane przepisami prawa, które ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie. Szkolenie przeprowadzane jest cyklicznie, nie rzadziej niż raz na 5 lat przy czym zaznaczyć należy, że pierwsze szkolenie okresowe przeprowadza się w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach. Szkolenie obejmuje dziewięć lekcji, do każdej z nich zostały przygotowane nieobowiązkowe pytania kontrolne w formie testowej sprawdzające wiedzę kursanta. Szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym przygotowanym w formie testu. Po pozytywnym ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje certyfikat czyli zaświadczenie ukończenia wymagane przepisami prawa.

->
Ilość uczestników:

Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych i innych


Jest to szkolenie obowiązkowe, wymagane przepisami prawa, które ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie. Szkolenie przeprowadzane jest cyklicznie, nie rzadziej niż raz na 6 lat przy czym zaznaczyć należy, że pierwsze szkolenie okresowe przeprowadza się w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach. Szkolenie obejmuje dziewięć lekcji, do każdej z nich zostały przygotowane nieobowiązkowe pytania kontrolne w formie testowej sprawdzające wiedzę kursanta. Szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym przygotowanym w formie testu. Po pozytywnym ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje certyfikat czyli zaświadczenie ukończenia wymagane przepisami prawa.

->
Ilość uczestników:

Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjno-technicznych


Jest to szkolenie obowiązkowe, wymagane przepisami prawa, które ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie. Szkolenie przeprowadzane jest cyklicznie, nie rzadziej niż raz na 5 lat przy czym zaznaczyć należy, że pierwsze szkolenie okresowe przeprowadza się w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach. Szkolenie obejmuje dziewięć lekcji, do każdej z nich zostały przygotowane nieobowiązkowe pytania kontrolne w formie testowej sprawdzające wiedzę kursanta. Szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym przygotowanym w formie testu. Po pozytywnym ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje certyfikat czyli zaświadczenie ukończenia wymagane przepisami prawa.

->
Ilość uczestników:
Trwa ładowanie strony...

Facebook