Systemy zarządzania - wdrożenia

Profesjonalne przygotowanie i wdrożenie następujących systemów zarządzania BHP, kontroli i jakości:

 

 • SCC */**/Petro
 • RODO - Rozporządzenie o ochronie danych osobowych - kliknij tutaj i zobacz szczególy
 • PN-N / OHSAS 18001 System zarządzania BHP,
 • PN-EN ISO 9001 - System zarządzania jakością,
 • RedCERT
 • HACCP System analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli,
 • PN-EN ISO 3834 - Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych (System zarządzania jakością w spawalnictwie)
 • EN 15085 - Kolejnictwo - Spawanie pojazdów szynowych i części pojazdów szynowych.
 • PN-EN 1090 - Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych (Zakładowa Kontrola Produkcji - ZKP)
 • PN-EN 13108-21 - Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania (ZKP)
 • Zakładowa Kontrola Produkcji według wymagań określonych w Aprobatach technicznych IBDiM
 • Dyrektywa 97/23/WE - Urządzenia ciśnieniowe.
 • DIN 18800-7 - Budowle stalowe. Wykonawstwo i kwalifikacje wykonawcy.
 • PN-B-06200 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru,
 • PN-M-69009 - Spawalnictwo. Zakłady stosujące procesy spawalnicze. Podział.

 

 

Potrzebujesz Certyfkacji dla swojej firmy?

Zaufaj ekspertom w tej dziedzinie!

Skontaktuj się z nami

Trwa ładowanie strony...

Facebook